دوره درجه 2 تیرماه 1402

 

دوره درجه دو آموزش

 

در این دوره تمامی موارد دوره سطح درجه یک در دو بخش تئوری و عملی آموزش داده می شود و فقط مطالب مربوطه به سی پی یو در سطح دو آموزش بیان نمی شود .